… daiktai

… daiktai
work

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

 • aštrūs daiktai — statusas Aprobuotas sritis visuomenės sveikata apibrėžtis Sveikatos priežiūros veiklai vykdyti nebetinkamos priemonės ir instrumentai, kuriais galima į(si)pjauti, į(si)durti, su(si)žeisti ar nuo jų už(si)krėsti. šaltinis Sveikatos apsaugos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • daiktas — sm. (3), (1) Slnt, Sd, Dr, daĩktas (4) Slk, Tvr 1. SD330, R kiekvienas materialinis tikrovės objektas: Daiktai egzistuoja nepriklausomai nuo mūsų sąmonės, nepriklausomai nuo mūsų pojūčio rš. Daiktas yra materialinis dalykas, turįs savo medžiagą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • daiktais — adv., daiktaĩs vietomis: Pas mus daiktais žemės geros, daiktais prastesnės Šn. Daiktais lyja, daiktais ne Kbr. Daiktais jau sausa Skr. Daiktais plati, daiktais siaura upė Slm. Daiktaĩs ir gerų rugių yra Trgn. Daiktaĩs rugiai išgulę, daiktaĩs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • mylimukas — mylimukas, ė Bendroji  informacija Kirčiuotos formos: mylimùkas, mylimùkė Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujadaras Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: lietuvių Pateikta: 2012 04 01. Atnaujinta: 2014 06 11. Reikšmė ir vartosena Apibrėžtis: asmuo ar daiktas,… …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

 • baldai — bal̃dai sm. pl. (2), baldaĩ (3) K.Būg, Žml 1. DŽ, Š kambario apstatymo daiktai (stalai, kėdės, spintos ir pan.): Baldų fabrikas sp. Gavom naują butą, nusipirkom naujus baldus rš. 2. kraustuliai, įvairūs namų daiktai: Dailidavo sau patys namų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • visi — visì, vìsos pron. def. pl. (4) K, Rtr, BŽ61, DŽ, NdŽ; SD1198, R214,298, MŽ286,399, N, LL285, L, ŠT10 1. RtŽ vartojamas įvardijant kokią nors grupę asmenų, gyvių, daiktų, reiškinių ir kt. neišskiriant nė vieno iš jos: Teip tie visì žmonys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • širdis — širdìs sf. (3) K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ; gen. sing. ès KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, PIš, Ktk, Rš), GrvT17; nom. pl. šìrdes KlbIII77(Lkm, Tvr), LKGI226(Ktk, Sv, Lkm), LD266(Lkm, Plš, Ktk, Rš), LKKXI175(Zt); gen. pl. širdų̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apystata — (neol.) sf. (1) 1. aplinkuma: Sūnus atsidūręs didžioje, bet slidžioje ir pavojingoje apystatoje J.Jabl. Gyventojų tebeskursta rūsčioje akmens amžiaus apystatoje Vr. 2. kambario, scenos apstatymo daiktai: Scenos apystata rš. Namų apystatos daiktai …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • inventorius — inventõrius sm. (2) 1. esamasis turtas (gyvuliai, daiktai, įrankiai ir kt.): Gyvasis inventõrius (gyvuliai) DŽ. Negyvasis inventõrius (daiktai) DŽ. 2. kokio turto sąrašas, aprašas: Sudaryti inventõrių DŽ. Įtraukti ką į inventõrių DŽ. Įmonės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • išlaikyti — 1. tr. Ds išturėti rankoje: Širdį drąsią ir ginklą rankoj išlaikyk! S.Nėr. Tas kvailys sako: „Nebegaliu durių išlaikyti, mesiu!“ BsMtII163. ║ neleisti ištrūkti, suvaldyti: Vienas jautis Jonui ištrūko, nubėgęs ir atsigėrė, o kitą jis išlaikė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • kampas — 1 kam̃pas sm. (4); SD87, R, MŽ141, M 1. A1885,47 vieta, kur susikerta dvi linijos, plokštumos, sienos ar daiktai, kertė: Kertė iš lauko, o kam̃pas iš vidaus visumet J. Namų kampai B. Marti, užžibinus žiburį, atsisėdo kampe verpti Ašb. Klauso,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”